0031 165 392 066 Speciale aanbiedingen Login

Winkelwagen

Shutters, Jaloezieen & Blinds

Eenvoudig meten bestellen installeren

Home Klantenservice Algemene voorwaarden

Het gebruik van cookies door Shutters and Blinds Direct

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser (s) worden geplaatst, door de vele websites die u als gebruiker bezoekt. Ze worden veelal gebruikt om websites goed te laten functioneren, of het verbeteren van de manier waarop websites werken, maar ook om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website(s). In de onderstaande tabel wordt uitgelegd van welke cookies wij gebruik maken en waarom.

De meeste web-browsers bieden een zekere mate van controle over de meeste cookies via hun eigen browser-instellingen. Voor meer informatie over cookies en om exact te achterhalen welke cookies zijn ingesteld in uw browser, het beheer ervan en evenuteel verwijderen, verwijzen wij u door naar de volgende link www.allaboutcookies.org.

Wanneer u de optie te worden gevolgd door Google Analytics wenst uit te schakelen voor bezoek aan alle websites, verwijzen wij u naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

CookieNaamDoelExtra Informatie

Google Analytics

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

These cookies are used to collect information about how visitors use our site. We use the information to compile reports and to help us improve the site usability and visibility on the web. The cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the site, where visitors have come to the site from and the pages they visited.

Click to read Google's privacy:
privacy at Google

Click to read Google's overview:
Google overview

Privacy and Electronic Communications Regulations acceptance

PECRCookiesAccepted

This cookie is set in accordance with the Privacy and Electronic Communications Regulations and lets us know that you accept cookies being set on your computer from our website

Click to read more about Privacy and Electronic Communications Regulations:
ICO website

Forms cookie

token

This cookie is a security measure to stop automated robots submitting forms on our website. When you quit your browser this cookie is removed.

 

Content Management Members cookies

member_hash
member_ac

We use these cookie for visitors who have registered with our site and is used to keep visitors logged into our website.

 

Content Management General cookie

PHPSESSID

We use these cookie for various purposes to make the website function properly, including using forward and back buttons, editing baskets if available.

 

Customer referance

member_SessionID

session id for the member – this allows returning users to take up where they left off when buying blinds / shutters

 

Units of Measuremen

defaultunits

This cookie is used in our store to set your choice for units of measurement - either mm or inches

 

Current Blind editing

currentblind2

Stores the current blind selected in the shop

 

Current Shutter editing

currentshutters

Stores the current shutter selected in the shop

 

Algemene voorwaarden

U gaat akkoord met en houdt zich aan deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld voor uw bescherming. Lees ze zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt. Het gebruik van deze website is uitdrukkelijk afhankelijk van uw acceptatie van deze algemene voorwaarden. Door deze website te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met en zich te houden aan deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met enige van de onderstaande algemene voorwaarden, dan moet u deze website niet gebruiken.

Gebruik van de website
U mag deze website gebruiken voor rechtmatig onderzoek en voor zakelijke doeleinden, en voor geen enkel ander doel. Deze website en de erop verstrekte inhoud mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd zonder schriftelijke toestemming van Shutters and Blinds Direct. Ongeautoriseerd gebruik van deze site en/of de materialen op de site kan in strijd zijn met toepasselijke wetgeving op het gebied van copyright, handelsmerken of intellectueel eigendom, of met andere wetgeving. Het gebruik van dergelijke materialen op enige andere website of in enige andere omgeving met netwerkcomputers is verboden. Het is gebruikers verboden om enig materiaal te posten of te verzenden dat illegaal, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, ongepast, opruiend, pornografisch of godslasterlijk is of dat gedrag vertegenwoordigt of aanmoedigt dat kan worden beschouwd als een misdrijf, kan leiden tot wettelijke aansprakelijkheid of op enige andere wijze in strijd is met de wet.

Eigendom
Deze website en alle bijbehorende modules, pagina’s en alle informatie die erop staat, is auteursrechtelijk eigendom van Shutters and Blinds Direct en/of hun verschillende externe leveranciers en distributeurs. Niets van de inhoud of de gegevens op deze website mag worden gereproduceerd, gepubliceerd, gedistribueerd, overgedragen, verkocht of gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Shutters and Blinds Direct en/of hun externe leveranciers en distributeurs. Bovendien zijn de handelsmerken, logo’s en dienstmerken die op deze website worden getoond geregistreerde handelsmerken en handelsmerken van gewoonterecht van Shutters and Blinds Direct, hun partners en verschillende derde partijen.

Uitsluiting van garantie
Shutters and Blinds Direct en hun externe leveranciers en distributeurs en hun directeuren, managers, medewerkers en vertegenwoordigers geven geen enkele garantie met betrekking tot deze website en/of materialen die via deze website worden gepubliceerd; deze worden allemaal aangeboden in feitelijke staat. Shutters and Blinds Direct en hun externe leveranciers en distributeurs geven geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, geldendheid of betrouwbaarheid van enige inhoud of gegevens op deze website en deze partijen doen uitdrukkelijk afstand van alle garanties en voorwaarden, inclusief impliciete garanties en voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk, en garanties en voorwaarden die ontstaan per statuut of anderszins per wetgeving vanuit een zakentransactie of het gebruik van handel. Sommige landen staan het uitsluiten van impliciete garanties niet toe; inwoners van deze landen moeten deze website dan ook niet gebruiken.

Beperkte aansprakelijkheid
Shutters and Blinds Direct aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor enige schade met betrekking tot mogelijke besmetting van computerapparatuur of andere eigendommen van gebruikers als gevolg van hun toegang tot, gebruik van of het rondkijken op deze website of het downloaden van enige materialen, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van deze website. Shutters and Blinds Directs en hun externe leveranciers en distributeurs aanvaarden in geen enkel geval enige aansprakelijkheid voor enige verwonding, verlies, aanspraak, schade of enige speciale, uitzonderlijke, vergeldende, indirecte, incidentele of voortvloeiende schade van enige soort die het gevolg is van het gebruik van deze website

Shutters and Blinds Direct kan naar eigen oordeel op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot enig onderdeel van deze website beëindigen of beperken, zonder enige aansprakelijkheid. In sommige landen is beperking van aansprakelijkheid niet toegestaan. Inwoners van deze jurisdicties moeten deze website niet gebruiken.

Links
Deze website bevat links naar andere websites. Deze links worden slechts beschikbaar gesteld voor het gemak van gebruikers en de inhoud van deze websites wordt niet onderschreven door Shutters and Blinds Directs en hun externe leveranciers of distributeurs. Shutters and Blinds Direct en externe leveranciers of distributeurs zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere websites en vormen geen vertegenwoordiging of geven geen garantie met betrekking tot enige andere websites of de inhoud of materialen op deze websites. Gebruikers die naar andere websites gaan, doen dit op eigen risico.

Van toepassing zijnde wetgeving & wijzigingen
Deze overeenkomst en de uitvoering ervan is onderhevig aan de Nederalands. Gebruikers stemmen toe in en onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlands bij alle problemen en controverses die voortvloeien uit het gebruik van deze website en deze overeenkomst. Shutters and Blinds Direct kan deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen en uw gebruik van deze website blijft onderhevig aan de algemene voorwaarden die gelden op het moment van gebruik.

Overeenkomst
Deze algemene voorwaarden vormen de volledige gebruikersovereenkomst tussen Shutters and Blinds Direct en gebruikers van deze website en vervangen alle eerdere (mondelinge of schriftelijke) afspraken en overeenkomsten en mogen niet worden aangepast of gewijzigd tenzij schriftelijk of door deze aanpassingen of wijzigingen beschikbaar te maken op deze website.

Shutters Direct T/A Shutters and Blinds Direct

Directe prijsopgave

Bereken hier
gemakkelijk hoeveel
uw shutters of
blinds gaan kosten

Directe prijsopgave

meetinstructies

Meet uw kozijn
zorgvulding voor
shutters en blinds

meetinstructies

Monsters bestellen

Vraag hier uw
shutter -en Jaloezieen
stalen aan

Monsters bestellen
McAfee SECURE-sites bieden bescherming tegen identiteitsdiefstal, creditcardfraude, spyware, spam, virussen en online oplichting
Shutters Blinds Tijdelijke blinds
Installatie Service